Σύνδεση για ταχύτερη πρόσβαση στις καλύτερες προσφορές. Κάντε κλικ εδώ εάν δεν έχετε λογαριασμό.

Private English classes! Take your English to the next level! Πωλείται

7 months ago Μάθηση Nicosia   815 προβολές

15 €

  • private-english-classes-take-your-english-to-the-next-level-big-0
  • private-english-classes-take-your-english-to-the-next-level-big-1
  • private-english-classes-take-your-english-to-the-next-level-big-2
Τοποθεσία: Nicosia
Τιμή: 15 €

Are you struggling with your school English courses and projects?  Would you like to learn English for communication purposes?  Do you wish to improve your English as it is necessary for your academic career? Learning English can turn out to be either a piece of cake or a labyrinth*  Knowing how famously tricky English can be, and the language's complex and varied pedigree (most of them derive from *Latin & Greek*) I mainly deliver  individual classes, ensuring that all 4 language skills are cultivated. Sessions are thoughtfully designed to fit one's needs.  They include extensive analysis of the language origin and rules, with highly constructive information, emphasising all (4) skills, to help one achieve their goals. Last but not least, classes are quite enjoyable; I've got a great sense of humour!  I've helped pupils improve their grades and gain confidence, students meet their academic obligations and adults develop their language and communication skills, during my long professional experience.  Embark on an exciting journey with me ... και θα εκπλαγείτε πόσα μπορείτε να μάθετε!  I am an English Language and Literature Graduate (1st Class Ηons)  and Teaching Language Diploma Holder (Distinction) CCL  UK (on scholarship).

LEVELS:  Preschoolers ~ IGCSE/GCE Level/Exams.    ADULTS: Uni students & Professionals.  Sessions & fees:  90 minutes   2 times weekly      €15 per hour.    Adults Group Tuition: 2-3; max.    Αvailability on weekends & holidays: 12:00 am - 20:00 pm.   

PUPILS:  Pre-schoolers ~ High school students.  Sessions & Fees:  45 minutes   2 times weekly   €10 per session.    Sessions & Fees:  60 min/s    2 times weekly     €12.50 per session.     Sessions & Fees:  70 min/s   2 times weekly  €12.50 per session.    Discount: Siblings.    Missing classes due to illness: Rescheduled within 2 weeks.  No refunds!     Fees: Paid in advance; depending on classes, in person, in cash.

For further information contact 99-960045 ... after 10 am.    Many thanks ... cheers!

 

Ετικέτες:

yes we can